Jak můžete pomoci

Rád bych Vás touto cestou požádal, zda mě můžete finančně podpořit, alespoň na nutné věci s pojené s mým postižením.  Stále řeším spoustu věcí a mé finanční prostředky spojené s mým postižením, již nestačí na další potřeby a služby, které jsou nezbytně nutné. 

V sekci kompenzační pomůcky  jsem uvedl některé mnou nejčastěji používané zdravotnické potřeby a pomůcky, které mi usnadňují můj každodenní život.

Také můžete pomoci v sekci ...

Srdečně Vám všem děkuji za veškerou podporu a pomoc...


Případný finanční dar zašlete prosím na následující bankovní účet

Fio banka, a.s.  č. účtu: 2500623270 / 2010  Pražská 12/15,  Liberec, 460 07

( Uveďte prosím Vaše tel. číslo, popř. IČO nebo DIČ pro zpětnou vazbu a poděkování )

V případě potřeby Vám vystavím potvrzení o převzetí daru nebo darovací smlouvu, popř.  další potřebné písemnosti a doklady. Dokumenty ke stažení