Jak můžete pomoci

Rád bych Vás touto cestou požádal, zda mě můžete finančně podpořit, alespoň na nutné věci s pojené s mým postižením.  Stále řeším spoustu věcí, cévky a mé finanční prostředky spojené s mým postižením, již nestačí na další potřeby a služby, které jsou nezbytně nutné. 

Cévky, které jsou nezbytně cenově drahé, ale pro mě každodenní úžiti, je nezbytně nutný k mému tělesnému postižení. 

V sekci kompenzační pomůcky  jsem uvedl některé mnou nejčastěji používané zdravotnické potřeby a pomůcky, které mi usnadňují můj každodenní život.

Naštěstí jsou i lidé, které rádi pomohou a těmto lidem bych rád vyjádřil s velkou pokorou DĚKUJI. 


POZOR - NOVÉ ČÍSLO ÚČTU

Případný finanční dar zašlete prosím na následující bankovní účet

č. účtu: 2500623270 / 2010  Fio banka, a.s.

( Uveďte prosím Vaše tel. číslo, popř. IČO nebo DIČ pro zpětnou vazbu a poděkování )

V případě potřeby Vám vystavím potvrzení o převzetí daru nebo darovací smlouvu, popř.  další potřebné písemnosti a doklady. Dokumenty ke stažení